GIỚI THIỆU

Tên Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH TÂN

Địa Chỉ : Số 3530 Ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tĩnh Vĩnh Long

website : http://www.binhtanwater.vn/

Email : binhtanwater@gmail.com

Điện thoại : (027) 03753368 – (027) 03550636

STK : 110000132669 – Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Việt Nam

Hoặc : 0791000023873 – Tại Ngân Hàng TMCP Vietcombank- Chi nhánh Vĩnh Long